На главную

Издается с июля 1973 года. Выходит 12 раз в месяц.   
 - Подписаться на RSS-канал » О нас     » Подписаться на газету     » Размещение рекламы
главные новости Донецка
Начинается регистрация на пробное ВНО
05 января 2021
На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
30 декабря 2020
«Ощадбанк» продлил действие платежных карт ВПЛ до весны
20 декабря 2020
лента новостей
10:37Лазебна сказала, скільки жителів з ОРДЛО отримують українську пенсію
Близько 660 тисяч жителів з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу »
09:37Начинается регистрация на пробное ВНО
В Украине со вторника, 5 января, начинается регистрация на пробное »
07:42Магнитные бури в январе 2021 года
Эта информация будет особенно полезна метеозависимым людям, которые »
21:43Намечается встреча советников глав нормандской четверки
В январе 2021-го планируется встреча советников лидеров государств »
18:39На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе »
22:25Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах
Ученики 9-х и 11-х классов из ОРДЛО могут получить украинский аттестат. »
17:29Резніков розповів, які сервіси для переселенців запрацюють наступного року
Наступного року для внутрішньо переміщених осіб заплановано відкриття »
09:27«Ощадбанк» продлил действие платежных карт ВПЛ до весны
«Ощадбанк» продлил действие просроченных во время карантина карт внутренне »
22:36В январе пункты пропуска будут работать
Несмотря на усиление карантинных ограничений в период »
21:14Стартовал прием заявок на «карантинную» помощь предпринимателям
С 14 декабря портал «Дія» начал принимать заявки от физических лиц »
21:14Стартовал прием заявок на «карантинную» помощь предпринимателям
С 14 декабря портал «Дія» начал принимать заявки от физических лиц »
19:27На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр
16 декабря, на КПВВ "Новотроицкое" открыли модульный сервисный »
22:45Украинцев отправят на жесткий карантин
В стране с 8 по 24 января 2021 года вводится жесткий карантин. »
16:49До конца года оцифруют 10 тысяч трудовых книжек
В Донецкой области в декабре количество оцифрованных трудовых »
19:54Ощадбанк опубликовал важную информацию для пенсионеров из ОРДЛО: нужно это знать
Срок действия просроченных платежных карт «Ощадбанка» пенсионеров »
22:41Вакцинация от COVID-19 пройдет в три этапа
В Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса, »
22:40Ученые опровергли деление всех людей на "жаворонков" и "сов"
Масштабное исследование суточных ритмов человека опровергло популярный »
21:35В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"
Пенсионерам-переселенцам, заблокированным оккупационными властями »
20:10В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца
Внутренне перемещенные лица за услугу смс-информирования в «Ощадбанке» »
10:55Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями
65 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, в том »
опрос
Собираетесь ли вы покидать Донецк?
Нет, остаюсь здесь!
Да, в ближайшее время
Если только найду работу в другом городе
Уехал бы, но некуда

фоторепортажи
Митинг против запрета КПУ. 28 января 2016 года (9 фото)


Кролик под Радой. 11 декабря 2015 года (7 фото)


Митинги в Киеве. 17 декабря 2015 года (24 фото)» все фоторепортажи
Форма обратной связи

Ваше имя: *
E-mail: *
Тема сообщения: *
Ваше сообщение: * 
Главная
25.04.2014

отчет 3

Количество просмотров: 7828
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудиторська фiрма "РЕГIСТР", аудитор Котилко Наталiя Вiкторiвна
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
21647622
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
м. Київ, Червоноармiйська, 84, оф. 35
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
0439 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
свiдоцтво НКЦПФР П 000077 02.04.2013 до 04.11.2015 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2013 рiк
Думка аудитора***
умовно-позитивна


 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2013
2
0
2
2012
1
0
3
2011
1
0

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): не було
Ні

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): не було
Ні

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): Внесення змiн до статуту товариства
Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
3

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
не створено
Інші (запишіть)
не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Ні

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
не отримують винагороди

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): вiдсутнi
X

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть)
не обирались

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Так
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Так
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Ні
Так
Ні
Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть):
вiдсутнi

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
Так
Так
Так
Так
Ні
Інформація про склад органів управління товариства
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Ні
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Так
Ні
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть)
вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 
З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
вiдсутнi

 

» все новости
Новости по теме

16.10.2018 : Кабмин разрешил порадиаторный учет тепла для квартир

16.07.2015 : «Благотворительность - должна быть с тихим голосом. О системных проблемах – говорить громко, чтобы вас услышали». Ринат Ахметов.15.07.2005 г.

12.06.2014 : Дорогие читатели!

08.06.2014 : Вы, когда были ребенком, о чем мечтали?

08.06.2014 : Кто виноват и что делать?

08.06.2014 : Ностальгия о будущем

23.05.2014 : Cправка от "Вечёрки"

20.05.2014 : Увольнение пожилых работников

20.05.2014 : Дополнительный отпуск одинокой матери

13.05.2014 : Кто разрешит спор с соседом

25.04.2014 : отчет 4 часть

25.04.2014 : отчет 2 часть

25.04.2014 : отчет 1 часть

04.04.2014 : Насильно мил не будешь…

24.03.2014 : Справка от "Вечёрки"

05.03.2014 : Расценки на политическую рекламу


14.02.2014 : Награждение победителей конкурса "С любовью мир прекрасен!"

04.02.2014 : В "Вечёрку" за трофеем

04.02.2014 : Справка от "Вечёрки"

24.01.2014 : Читатели благодарят

23.01.2014 : Элегия

17.01.2014 : "0" - это не бесплатно!

17.01.2014 : Приходите за призами!Новости партнёров - Join
загрузка...
Система Orphus
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Сtrl+Enter.

 

» архив новостей
печать версия для печати
реклама


погода

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

курс валют
Курсы валют на PROext
пресс-релизы
Лидер рынка электронного парения - Kangertech
Тренд замены обычных сигарет на электронные набирает свои обороты. »
Выбор спортивной обуви
Можно с уверенностью говорить о том, что кроссовки являются одним »
 2008-2012 © ЗАО "Газета Вечерний Донецк" - Лучшая газета о товарах и услугах г. Донецка.
Использование любых материалов опубликованных на сайте,
разрешается при обязательной установке активной гиперссылки на сайт.
Рейтинг сайтов LookMy.info Создание сайта Донецк - LookMy.info
на базе конструктора сайтов